Aktualności

Kostka granitowa – wykorzystanie

Granit, jako materiał naturalnego pochodzenia nie traci wraz upływem czasu swoich właściwości: nie płowieje, ściera się w bardzo niewielkim stopniu, nie posiada wykwitów, mikropęknięć, jest odporny na sól (nie kruszy się po zimie) i działanie kwasów, można z niego także układać wzory (np. rybie łuski, co powoduje wrażenie przejścia koloru we wzorze). Granit może być barwy rudej, szarej, czerwonej i czarnej. Szary doskonale sprawdzi się jako wypełnienie układanego wzoru, resztę kolorów zaś można wykorzystać do zaznaczenia obrzeży czy do podkreślenia wzoru i jego konturów. Można również kupić granit płomieniowany, szlifowany, łupany, otaczany itd., co dodatkowo daje wyjątkowy walor dekoracyjny i jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych ozdobionej w ten sposób powierzchni. Dlatego popularność kostki granitowej ciągle rośnie.


Kostka granitowa – układanie


Jak układać kostkę granitową? Nie jest to łatwe zadanie, bo kostki granitowe najczęściej nie są ujednoliconych rozmiarów (mają zbliżone, ale nie identyczne wymiary względem siebie), mają też inne właściwości niż np. kostka betonowa, dlatego wymagają innych warunków ich instalacji, która pochłania sporo czasu i, niestety, kosztów. Dlatego lepiej do tego celu zatrudnić profesjonalną ekipę brukarską wyspecjalizowaną w układaniu kostki granitowej. Jeżeli jednak chcemy układać kostkę granitową sami, należy się do tego właściwie przygotować. Przede wszystkim, po wytyczeniu obszaru prac niezbędne okazuje się zdjęcie wierzchniej warstwy humusu i wykonanie tzw. korytowania terenu. Głębokość wykopu pod układanie kostki granitowej będzie się różnić w zależności od przeznaczenia powierzchni; mniejsza przy budowaniu chodnika czy ścieżki, większa na plac, parking, drogę czy podjazd, przeciętnie jest to około 30 cm. Teren pod kostkę należy potem zniwelować, pamiętając jednak o utworzeniu niewielkiego spadku, żeby umożliwić wodzie odpływ. Istotną kwestią podczas układania kostki granitowej jest przygotowanie właściwej podbudowy, która będzie stabilizować nasz granit. Grubość podbudowy powinna wynosić do 30 cm, w zależności od głębokości całkowitej wykopu. Powinna się ona składać z dobrze ubitego tłucznia, ewentualnie piasku wymieszanego z cementem (przy pracach na mniejszą skalę). Prawidłowo zagęszczona podbudowa pozwala na bezproblemowe prowadzenie dalszych prac i daje gwarancję sukcesu w układaniu kostki. Kolejnym krokiem powinno stać się osadzenie krawężników wzdłuż obramowania nawierzchni. Tu dobór zależy również od jej późniejszego przeznaczenia; przy dużych powierzchniach lepiej jest zastosować krawężniki drogowe. Układamy je w wyciętych w podbudowie rowkach wzdłuż krawędzi wykopu. Do zaklinowania można wykorzystać podsypkę piaskowo-cementową (dobrze się klinuje) lub tzw. chudy beton. Bezpośrednio przed układaniem kostki granitowej wykonuje się podkład umożliwiający jej równe ułożenie, zaś jego grubość zależy od wielkości (rozmiaru) układanej kostki. Na podbudowie pod kostkę granitową wykonać należy podłoże w postaci podsypki cementowo-piaskowej lub warstwy drobnego żwiru. Posypkę na podbudowie rozprowadza się i wyrównuje łatą tak, aby zachować zaplanowane wcześniej spadki. Warstwa podłoża po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość do 4 cm. Takie podłoże ma zapewnić każdej poszczególnej kostce granitowej optymalne osadzenie, a układającemu – umożliwić zniwelowanie niewielkich różnic wysokości pomiędzy poszczególnymi kostkami, dlatego pozostaje niezagęszczone aż do momentu całkowitego ułożenia kostki. Podczas układania należy kostki dopasowywać jak najlepiej do siebie tak, aby najbardziej płaska ścianka kostki stanowiła poziom nawierzchni, powinna też wystawać ponad wymagany poziom nawierzchni o około 3 mm, co jest warunkiem koniecznym z powodu późniejszego osiadania podłoża podczas ubijania nawierzchni. Kostka granitowa musi być układana z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz „wciskana” w podsypkę. Jeżeli krawężniki w szerokości nie były wielokrotnością liczby kostek ułożonych obok siebie, konieczne będzie przycięcie skrajnych elementów nawierzchni w celu lepszego ich spasowania. A wszystko to z zachowaniem ustalonych wcześniej poziomów i spadków.
Na koniec pozostaje nam wypełnianie szczelin poprzez rozsypanie po powierzchni drobnego piasku lub mączki granitowej, otrzymamy w ten sposób fugę przepuszczającą nadmiar wody. Potem już tylko zagęszczenie ułożonej nawierzchni z kostki granitowej za pomocą płyty wibracyjnej obłożonej materiałem ochronnym (np. wykładziną PCV). Zagęszcza się równomiernie całą powierzchnię kostki, aż do uzyskania jej docelowego poziomu i stabilności każdego z elementów. Po zagęszczeniu uzupełniamy materiał fugi. Powstała w ten sposób nawierzchnia nadaje się do użytkowania.