Aktualności

Kamień granitowy: zastosowanie

Obecnie, ze względu ma koszt surowca i technologię wykonania nie buduje się już całych budynków z kamieni granitowych, ograniczając się jedynie do budowania z niego murów ogrodzeń lud stosowania kamienia granitowego do wykonywania detali architektonicznych, jak gzymsy, cokoły, portale balkonowe, obramowania wejściowe i okienne, elewacje itp., ale uroda i trwałość granitu warte są jego ceny. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zastosowaniu kamienia granitowego do budowy murów.


Budowa muru z kamienia murowego


Budowa muru z kamienia granitowego zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanego budulca, który niejako wymusza technikę budowania. Do budowy murów możemy wykorzystać zarówno nieobrobione kamienie, łupki, ciosy czy bloczki, z każdego typu tego surowca powstanie mur o innym wyglądzie i estetyce. Proste w konstrukcji są mury dzikie i cyklopowe. Dzikie to tzw. kamień na kamieniu. Można budować je z nieobrobionych kamieni, można też z kamienia łamanego z wykorzystaniem drobnych kamieni „spinających” konstrukcję muru. Jako spoiwa można wykorzystywać zaprawy cementowe lub cementowo-wapniowe. Układać je należy na podmurówce z zabezpieczeniem hydroizolacyjnym, stykając największe powierzchnie kamieni ze sobą. Ważne, by pamiętać o układaniu największych kamieni w okolicach narożny konstrukcji, zapewni to jej większą stabilność. Mur cyklopowy to również mur o nieregularnej strukturze, w której jednak kamienie dopasowuje się najlepiej jak można, zaś spoina w swym wyglądzie przypomina nieco pajęczynę. Surowiec do budowy tego rodzaju muru powinien mieć bardziej równe, lekko wygładzone powierzchnie, szczególnie obrobione powinno być lico kamienia. Dekoracyjnym dopełnieniem tego typu muru może być barwiona na różne kolory spoina, będzie dobrze kontrastować z barwą granitowych kamieni. Z kolei mury warstwowe to mury półregularne. Charakteryzują się wykorzystaniem jako budulca obrobionych kamieni o różnej grubości, tworzących daną warstwę. Mur tego typu wznosi się analogicznie, jak mur z cegieł. Poszczególne kamienie należy obrobić wcześniej tak, aby posiadały przynajmniej dwie stosunkowo regularne powierzchnie wsporcze prostopadłe do lica kamienia granitowego. Grubość poszczególnych warstw może być różna, ale każda z nich powinna być większa niż 10 cm. Długość zaś poszczególnych kamieni nie powinna być większa od 60 cm. Po postawieniu całości konstrukcji można dodatkowo przeprowadzić wyrównywanie kamieni. Istnieją wreszcie mury rzędowe, które układa się tak, jak stawia się mury warstwowe, ale z zastrzeżeniem ułożenia bloczków granitowych na tej samej wysokości. Dobrze, jeśli wymiar bloczków w głąb muru przynajmniej równy jest wysokości pojedynczego bloczka. Dzięki stosunkowo równym powierzchniom wsporczym (wykonanie u producenta bloczków granitowych) poszczególne elementy podczas kładzenia zachowują równoległość. Powierzchnie stykające się ze sobą można na bieżąco wyrównywać podczas kładzenia bloczków, w przypadku skał wyjątkowo twardych (a taki jest granit) będzie to jednak trudne. Dlatego producenci do tego typu konstrukcji zalecają bloczki o stałych wymiarach, wykonywane masowo.